TRABALLOS DE BITÁCORA:

PLANTAS BIOGRÁFICAS.

PERXONAXES DO LIBERALISMO ESPAÑOL: Cea Bermúdez, Javier de Burgos, Martínez de la Rosa, Juan Álvarez Mendizábal, Francisco Javier Istúriz, José Mª Calatrava, Baldomero Espartero, Ramón Mª Narváez;Luís González Bravo, Alejandro Mon y Menéndez; Juan Bravo Murillo, Leopoldo O´Donnell, Francisco Serrano y Domínguez, Juan Prim y Prats, Estanislao Figueras y Moragas; Francisco Pi i Margal; Nicolas Salmerón, Emilio Castelar, Antonio Cánovas del Castillo, Mateo Práxedes Sagasta. Francisco Agustín Silvela y Casado, Antonio Maura, Eduardo Dato, Santiago Montero Ríos, Segismundo Moret, José Canalejas, Álvaro de Figueroa y Torres Conde de Romanones, Manuel García Prieto.

PERXONANAXES DA REVOLUCIÓN TECNOLÓXICA DO XIX: Hargreaves, Crompton, Cartwright, Jacquard, Cort, Bessemer, Thomas, Watt, Faraday, Edison, Jenner, Koch, Pasteur, Roentgen, Montgolfier, Stephenson, Sauvage, Morse, Daguerre, Meucci, Daimler, Orbile & Wilbur Wright, appert, McCormick, Tellier.

PERXONAXES DE LIDERAZGO SOCIAL.- Wilhelm Weitling; Charles Fourier, Robert Owen, Louis Blanc, Louis Auguste Blanqui, Carlos Marx, Federico Engels, Mijail Bakunin, Piotr Kropotkin, Ferdinand Lassalle; Jules Guesde, Jean Jaurés, Georges Sorel, Vladímir Ilich Lenin, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Concepción Arenal, Anselmo Lorenzo, Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Salvador Seguí, Ángel Pestaña.

ARTISTAS REPRESENTATIVOS  DO POSTIMPRESIONISMO E DAS VANGARDAS.- Manet, Monet, Pisarro, Sisley, Degás, Renoir, Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Tolouse-Latrec; Matisse, Derain, Vlaminck; Munch, Ensor, Kirchner, Kandinsky; Braque, Picasso; H. Arp, M.Duchamp, F. Picabia.

LÍNEA DE TEMPO: Lexislación laboral e descubrimentos tecnolóxicos.

PRESENTACIÓN PPT: Realismo pictórico, Impresionismo e Vangardas.

NACIONALISMOS DE  UNIFICACION. ACTORES INSTITUCIONAIS:

Unificación italiana: Reino de Piamonte-Sardeña; Gran Ducado de Toscana; Reino das Dous Sicilias; Estados Pontificios.

Unificación alemana: Ducados daneses,  Reino de Baviera, Alsacia-Lore


Anuncios

marzo 29, 2011

actores institucionais da unificación italiana: gran ducado de Toscana; traballo opcional de alumn@

FICHA DE ACTORES INSTITUCIONAIS DA UNIFICACIÓN DE ITALIA: O DUCADO DE TOSCANA

A Italia unificada (1858-70)

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS DA UNIFICACIÓN.- Apenínsula Itálica estaba dividida en diversos Estados, algún deles baixo a dominación extranxeira: por exemplo, o reino Lombardo-Véneto pertencía ao Imperio austríaco. Pero a existencia dunha língua común forzou un sentimento de unidade entre os italianos. O proceso de unificación de Italia foi liderado polo Piamonte e culminou en 1870.

As estratexias utilizadas foron: Nunha etapa inicial (1858-59)Diplomática (apoio francés de Napoleón III ás  demandas territoriais de Cavour, primeiro ministro do reino de Piamontee bélica (MagentaSolferino). A derrota austríaca significou a cesión da Lombardía e como prezo do pacto con Francia a perda da Alta Saboia Niza.

tricolor carbonaria

Na fase seguinte (1860-61) son fundamentalmente diplomáticas(pacto cos revolucionarios de Garibaldi, que poñendo fin á dinastía Borbón incorporan o reino das Dous Sicilias á Casa de Saboia e plebiscitos a favor da incorporación ao Piamonte dos ducados de Toscana, Módena e Parma).

Na última etapa (1866-70): Político-militar coas anexións doVéneto (cfr., guerra austríaco-prusiana de 1866Sadowa) e dos Estados Pontificios (cfr., caída de Napoleón III trala guerra franco-prusiana de 1870Sedán).

A península itálica en 1815: O Gran Ducado de Toscana en cor amarelo

PRECEDENTES DO ACTOR INSTITUCIONAL.- Estados Pontificios. Desde que se instituyó la sede episcopal de Roma, los emperadores cristianos, fueron donando a la Iglesia romana cuantiosos bienes territoriales, algunos de ellos constitutivos de importantes extensiones de terreno. Estas posesiones, más otras de carácter inmueble, vinieron a integrar lo que se conoció como Patrimonio de San Pedro, y estuvieron diseminadas por toda Italia e incluso fuera de ella. Su administración, aunque no convirtió inicialmente a los papas en jefes de Estado, les confirió no obstante auténticas prerrogativas civiles y políticas reconocidas por la Pragmática sanción de 554, Roma volvía a estar bajo la soberanía de los emperadores entre otras la de poseer una fuerza militar que llegó a constituir un respetable ejército puesto en acción en múltiples ocasiones. Por otro lado, muchos de los papas procedían de las clases dominantes romanas y ejercieron simultáneamente el cargo episcopal y el de gobernante civil de la Ciudad Eterna.TRAZOS DO ACTOR INSTITUCIONAL: Estados Pontificios

Pipino no solo fue rey por elección, sino que además recibió la bendición de la Iglesia y podía asumir el título de rey “por la gracia de Dios, ungido como David en el Antiguo Testamento.

A partir de ahí se produjeron nuevas conexiones entre el Papado y la monarquía carolingia. Roma se vio amenazada por los Lombardos, el papa pidió a Pipino una intervención urgente. El Rey franco realizó dos incursiones en Italia, forzó a los lombardos a abandonar el asedio de Roma y les obligó a devolver sus conquistas. Finalizado el conflicto, los territorios situados en la Romaña y las Marcas no fueron restituidos al control de Bizancio, sino que fueron conferidos al papa – donación de Pipino en el año 756-, como legítimo representante del poder imperial. Este tratado destruyó a los lombardos, y a su vez permitió la constitución del Estado Pontificio independiente de todo poder temporal y base del futuro poder de la Iglesia Romana.


Victor Manuel II

ACTORES PERSOAIS CLAVE DA UNIFICACIÓN.- Rei Víctor Manuel II: Fillo primoxénito de Carlos Alberto Irei dePiamonte-Sardeña e de María Teresa de Habsburgo-Lorena, filla de Fernando IIIgran duque de Toscana, baixo o seu mandato, e mediante as habilidades do seu ministro, oConde Cavour, o reino de Piamonte creceu ata incluir todaItalia (1860 – 1870). Outros dos seus obxetivos eran a industrialización, a reducción da influencia da Igrexa católica, a reforma económica cun novo sistema fiscal e a mellora das relacións exteriores para facer aliados contra Austria, trala derrota de seu pai na primeira guerra contra o Imperio Habsburgo, 1848-49 (CustozaNovara).

Camilo Benso, Conde  Cavour:

Camilo Benso de Cavour

Político e estadista da Italia anterior á unificación. Piamontés aristocrático de ideas liberais, durante a súa mocidade estudiou na Academia militar, chegando a ser oficial de enxeñeiros. Pouco apegado á vida militar, deixou o exército e dedicouse a viaxar ao extranxeiro estudando o desenvolvemento económico dos países máis industrializados como FranciaInglaterra. En1847 fixo a súa aparición na escea política como fundador, xunto a Cesare Balbo dun periódico liberal moderado, oRisorgimento. Elexido deputado ao Parlamento en xuño de1848, perdeu o seu  escano nas eleccións de xaneiro de 1849, pero o recuperou en marzo do mesmo ano, para non deixalo ata a súa morte.

G. Garibaldi:

Camisa bermella

Militar e político italiano (deputado da Asamblea Nacional francesa e do Parlamento italiano). Polas súas loitas en ItaliaSudaméricaserá coñecido como “heroe de dous mundos”, de Europa e de América; ainda que  tamén existe un lado negro: acusado de escravista e pirata enAmérica e, no sur de Italia, da destrucción do  reino máis próspero da península deixando ao mezzogiorno na pobreza; é por eso, que os seus opositores lle chamaran “mercenario de dous mundos”.


FONTES DE INFORMACIÓN.- MANUAL (OBRADOIRO/SANTILLANA) :U.D. 4 “Nacións e imperialismos”; U.T. 1 “O triunfo do nacionalismo en Europa”: 4.1.4 “Os movementos unificadores: Italia e Alemaña”. ENCICLOPEDIA WEB (WIKIPEDIA):

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Ducado_de_Toscana

http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Manuel_II

http://es.wikipedia.org/wiki/Conde_de_Cavour– http://es.wikipedia.org/wiki/Garibaldi